Hovedproduktene som er utviklet for å fremme større bevissthet rundt konsekvenser av negativt kroppsbilde overfor pedagoger, HR-personell og andre aktuelle personer er:

 • Introduksjonsmodul gir oversikt over læringsmidler og læringsutbytte;

 • Modul oversikt og casestudier inneholder caser fra yrkesopplæring og refleksjonsoppgaver for hver modul;

Introduksjonsmodul

Modul oversikt og casestudier

 • Kursprogram består av 6 treningsmoduler: "Kroppsbilde i forhold til sosiale faktorer", "Virkninger og konsekvenser", "Selvtillit", "Psykisk helse", "Psykologiske følger av misnøye med utseende" og "Kommunikasjon". Kurset er beregnet for lærere innen yrkesopplæring, HR-personell, andre med interesse for utdanning, bedrifter med lærlinger og andre aktuelle personer for å fremme bevissthet rundt konsekvenser av misnøye med utseende.

Modul 1 Kroppsbilde i forhold til sosiale faktorer

Modul 2 Virkninger og konsekvenser

Modul 3 Selvtillit

Modul 4 Psykisk helse


Modul 5 Psykologiske følger av misnøye med utseende

Modul 6 Kommunikasjon

 • Handout gir kort og konsis informasjon om kurs og læingsmål;

 • Didaktiske retningslinjer gir informasjon til lærere og veiledere om hvordan de anvender kursmateriell i forbindelse med opplæring av yrkeslærere, yrkesveiledere, HR-ansatte og andre aktuelle personer;


Handout

Didaktiske retningslinjer

 • Evalueringsskjema for å måle deltakeres nåværende kunnskap og bevissthet om kroppsbilde, problemstillinger rundt utseende blant elever, samtidig vurdere egne oppfatninger og holdninger til kroppsbilde og utseende; 

 • Oppsummering av testrapporten presenterer et sammendrag av de viktigste resultater, utfordringer og efaringer etter testing av kurspakken i Norge, Danmark, Portugal og Østerrike.

Evalueringsskjema

Sammendrag av rapporten
vedrørende prøveprosjektet

 

 • Tilleggslitteratur

  Teoretisk rapport "Forekomsten og konsekvensene av misnøye med utseende: hva vet vi?" (Apperance Matters prosjekt, prosjekt nummer 527463-­‐LLP-­‐1-­‐2012-­‐1-­‐UK-­‐LEONARDO-­‐LMP) presenterer oppsummering av litteratur vedrørende aktuelt kroppsyn og dets innvirkning på den generelle befolkningen. Denne rapporten er inkludert i læringsmidler i didaktiske retningslinjer i MIRROR prosjektet.

 • Last ned hele kursprogrammet som zip fil her

NEWS

27.11.2015

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 4

Her finner du vår siste nyhetsbrev

<<< read more

06.11.2015

Den avsluttende internasjonale konferansen

Den avsluttende internasjonale konferansen i Randers, Danmark

<<< read more

04.11.2015

Avsluttende partnermøte

Avsluttende partnermøte i Randers, Danmark

<<< read more

22.10.2015

MIRROR MIRROR i "The Guardian"

Les en interessant artikkel i "The Guardian" og lær mer om mobbing på grunn av utseende

<<< read more

06.08.2015

Pressemelding 3

Les vår 3. pressemelding

<<< read more

19.06.2015

Den avsluttende internasjonale konferansen

Mirror prosjektet har utviklet pedagogisk kursprogram med didaktiske retningslinjene

<<< read more

13.05.2015

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 3

Les mer om prosjektet i vårt siste nyhetsbrev

<<< read more

08.05.2015

Følg oss på Facebook

Mirror, Mirror er nå på Facebook

<<< read more

15.04.2015

Mirror Mirror vekker interesse

Les artikkel om Mirror prosjektet på NRK Rogaland

<<< read more

09.04.2015

Pressemelding 2

Les vår andre pressemelding

<<< read more

14.03.2015

Det 4. internasjonale prosjektmøte

Det 4. partnermøte ble avholdt fra den 11. til 12. mars 2015 i Ponta Delgada, Asorene, Portugal.

<<< read more

12.03.2015

Worskhop på Pico Island - Asorene - Portugal

Den 10. og 11. mars 2015 på "Escola acervo do Pico" (Pico yrkesskole) som ligger på øya Pico i Asorene, fikk Martin Persson og Nichola Rumsey fra University West of England, Bristol, presentert kurspakke utviklet for Mirror prosjektet.

<<< read more

05.02.2015

Testing på Møllehagen skolesenter

Den 5. februar 2015 gjennomførte Møllehagen skolesenter testing av et pedagogisk kursprogram som tar for seg konsekvensene av et negativt kroppsbilde.

<<< read more

06.10.2014

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 2

I det 2. nyhetsbrevet finner du oppsummering av pilotstudiene og informasjon om utvikling av læringsmidlene.

<<< read more

10.09.2014

MIRROR MIRROR WORKSHOP

Den 28. september 2014 Dr Martin Persson presenterte første utkast til Mirror Mirror workshop

<<< read more

05.09.2014

Pressemelding 1

Les vår første pressemelding

<<< read more

13.06.2014

Møllehagenkonferansen 2014

Møllehagen skolesenter har nettopp avsluttet årets konferanse

<<< read more

14.05.2014

Det 2.internasjonale prosjektmøte

I det 2.internasjonale prosjektmøte møttes partnere i Wien i periode fra 13. til 14.mai for å diskutere de viktigste resultatene av forskningsarbeidet

<<< read more

09.05.2014

"Speil, speil på veggen der..."

Møllehagenseminaret er en årlig konferanse i regi av Møllehagen skolesenter.

<<< read more

14.04.2014

MIRROR, MIRROR - vis meg noe nyheter

Les mer om prosjektet i vårt første nyhetsbrev

<<< read more

31.12.2013

Det første internasjonale prosjektmøte

Kick-off møte i Mirror prosjektet

<<< read more

DISCLAIMER

Dette prosjektet (no. 2013-1-NO1-LEO05 -06154)  har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens syn, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen som finnes her.

EUEU