News

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 4

Her finner du Nyhetsbrev 4

Den avsluttende internasjonale konferansen

Konferansen ble avholdt den 29. oktober 2015 på Tradium i Randers, Danmark og hadde 30 deltakere fra 12 europeiske land. Prosjektets siste arrangement ble arrangert for å presentere prosjektets resultater og tiltrekke nøkkel eksperter og forskere fra flere europeiske land som ikke er involvert i Mirror-prosjektet.

Konferansen startet med oversikt over prosjektet av representant for Møllehagen, Olga Fagerland, prosjektkoordinator. Deretter administrerende direktør i Tradium, Tage Andersen, holdt en innledende tale om viktigheten av problemene prosjektet jobber med for skolen og dagens samfunn generelt. Nøkkelord fra Tages tale var: "Vi ønsker at våre studenter er lykkelige".


Professor Nichola Rumsey fra University of the West of England, Bristol (UWE)holdet foredrag om "Hvorfor utseende betyr noe: Konsekvenser av misnøye med utseende for psykisk og fysisk helse". Det var utgangspunkt for senere gruppediskusjoner. Diskusjonene understreket viktigheten og relevansen av prosjektet i dagens samfunn.

Dr. Martin Persson fra UWE holdt foredrag om "Hvordan vi kan gjenkjenne elever med bekymringer over utseende, og hvordan vi kan støtte dem" som deltakerne fant veldig nyttig, praktisk og svært relevant for de utfordringer de møter som lærere innen yrkesfaglig opplæring, ledere, veiledere osv.


Representanten fra PEJ Azorene, Steven Barbosa, presenterte kursprogram med didaktiske retningslinjer utviklet for lærere innen yrkesopplæring, HR-personell, andre med interesse for utdanning, bedrifter med lærlinger og andre aktuelle personer for å fremme bevissthet rundt konsekvenser av misnøye med utseende. Marianne Højriis Jeppesen, psykolog ved Tradium, snakket om "Utseende og utdanning" og hadde praktisk fokus på hvordan vi ser konsekvenser av misnøye med utseende på skolen og hvordan vi nærmer oss disse spørsmålene, hvordan psykologer arbeider innenfor pedagogisk rådgivning og hvordan de kan implementere MIRROR kurspakken i rådgivning.


Claire Hamlet fra UWE presenterte informasjon om skolebaserte intervensjoner og hvorfor skoler, høyskoler og universiteter er gode steder å gjennomføre disse tiltakene.


Vi er glade og stolte av å ha fått veldig positive tilbakemeldinger, og ønsker å takke alle som har delt sine ideer med oss ​​for deres engasjement. Det var en stor mulighet for oss til å spre informasjon om vårt prosjekt til Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Tyskland, Island, Latvia og Nederland.

 


Presentasjoner fra MIRROR-konferansen er tilgjengelige for gratis nedlasting her:

"Hvorfor utseende betyr noe: Konsekvenser av misnøye med utseende for psykisk og fysisk helse", Professor Nichola Rumsey, University of the West of England, Bristol

"Hvordan vi kan gjenkjenne elever med bekymringer over utseende, og hvordan vi kan støtte dem" , Dr. Martin Persson, University of the West of England, Bristol

"Skolebaserte intervensjoner – neste skritt frem", Claire Hamlet, University of the West of England, Bristol

"Utseende og utdanning", Marianne Højriis Jeppesen, Tradium

"Oversikt over MIRROR-prosjektet", Olga Fagerland, Møllehagen skolesenter

Avsluttende partnermøte

Den 28. oktober 2015 hadde partnere i MIRROR-prosjektet sitt siste partnermøte i Randers, Danmark for å sluttføre alle modeller og strategier for å oppnå bærekraft i prosjektet. Partnere presenterte tilbakemeldinger fra lærere innen yrkesfaglig opplæring, HR-ansatte, skoleledere, rådgivere og andre interessenter som har blitt kontaktet i Østerrike, Danmark, Norge, Portugal og Storbritannia siden prosjektets produkter er ferdigstilt og publisert på MIRROR hjemmeside. Partnere har utvekslet ideer om hvordan prosjektets produkter kan implementeres i deres egne og andre organisasjoner for å sikre prosjektets bærekraft i de aktuelle landene, og for å få interessentenes støtte.

MIRROR MIRROR i "The Guardian"

MIRROR MIRROR prosjektet har blitt nevnt in artikkel "“Appearance bullying – and the damage it does to children’s education” i den engelske avisen "The Guardian".

Pressemelding 3

Les vår 3. pressemelding her

next

NEWS

27.11.2015

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 4

Her finner du vår siste nyhetsbrev

<<< read more

06.11.2015

Den avsluttende internasjonale konferansen

Den avsluttende internasjonale konferansen i Randers, Danmark

<<< read more

04.11.2015

Avsluttende partnermøte

Avsluttende partnermøte i Randers, Danmark

<<< read more

22.10.2015

MIRROR MIRROR i "The Guardian"

Les en interessant artikkel i "The Guardian" og lær mer om mobbing på grunn av utseende

<<< read more

06.08.2015

Pressemelding 3

Les vår 3. pressemelding

<<< read more

19.06.2015

Den avsluttende internasjonale konferansen

Mirror prosjektet har utviklet pedagogisk kursprogram med didaktiske retningslinjene

<<< read more

13.05.2015

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 3

Les mer om prosjektet i vårt siste nyhetsbrev

<<< read more

08.05.2015

Følg oss på Facebook

Mirror, Mirror er nå på Facebook

<<< read more

15.04.2015

Mirror Mirror vekker interesse

Les artikkel om Mirror prosjektet på NRK Rogaland

<<< read more

09.04.2015

Pressemelding 2

Les vår andre pressemelding

<<< read more

14.03.2015

Det 4. internasjonale prosjektmøte

Det 4. partnermøte ble avholdt fra den 11. til 12. mars 2015 i Ponta Delgada, Asorene, Portugal.

<<< read more

12.03.2015

Worskhop på Pico Island - Asorene - Portugal

Den 10. og 11. mars 2015 på "Escola acervo do Pico" (Pico yrkesskole) som ligger på øya Pico i Asorene, fikk Martin Persson og Nichola Rumsey fra University West of England, Bristol, presentert kurspakke utviklet for Mirror prosjektet.

<<< read more

05.02.2015

Testing på Møllehagen skolesenter

Den 5. februar 2015 gjennomførte Møllehagen skolesenter testing av et pedagogisk kursprogram som tar for seg konsekvensene av et negativt kroppsbilde.

<<< read more

06.10.2014

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 2

I det 2. nyhetsbrevet finner du oppsummering av pilotstudiene og informasjon om utvikling av læringsmidlene.

<<< read more

10.09.2014

MIRROR MIRROR WORKSHOP

Den 28. september 2014 Dr Martin Persson presenterte første utkast til Mirror Mirror workshop

<<< read more

05.09.2014

Pressemelding 1

Les vår første pressemelding

<<< read more

13.06.2014

Møllehagenkonferansen 2014

Møllehagen skolesenter har nettopp avsluttet årets konferanse

<<< read more

14.05.2014

Det 2.internasjonale prosjektmøte

I det 2.internasjonale prosjektmøte møttes partnere i Wien i periode fra 13. til 14.mai for å diskutere de viktigste resultatene av forskningsarbeidet

<<< read more

09.05.2014

"Speil, speil på veggen der..."

Møllehagenseminaret er en årlig konferanse i regi av Møllehagen skolesenter.

<<< read more

14.04.2014

MIRROR, MIRROR - vis meg noe nyheter

Les mer om prosjektet i vårt første nyhetsbrev

<<< read more

31.12.2013

Det første internasjonale prosjektmøte

Kick-off møte i Mirror prosjektet

<<< read more

DISCLAIMER

Dette prosjektet (no. 2013-1-NO1-LEO05 -06154)  har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens syn, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen som finnes her.

EUEU