For å sikre vellykket gjennomføring av prosjektet, har kunnskap og kompetanse blitt innhentet fra fem europeiske land som er Norge, Portugal, Østerrike, Storbritannia og Danmark.  Alle partnere skal bidra til at prosjektets mål blir oppnådd og dermed sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet til oktober 2015.

Du kan finne mer informasjon om vårt konsortium her:

 

Møllehagen skolesenter

En skole for de få!

Møllehagen skolesenter - en skole for alle? Nei, tvert imot - dette er en skole for de få! De som går på Møllehagen skolesenter har alle behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Dette kan være fordi de ligger på sykehus eller bor på en barnevernsinstitusjon. I tillegg er det noen elever som går på Møllehagen skolesenter bare fordi vi er en skole som kan tilrettelegge for nettopp den problematikken som den spesielle eleven har.

Bare spesialpedagoger?

Det er rundt sytti personer som arbeider ved Møllehagen skolesenter. De aller fleste av disse er spesialpedagoger, men vi har også miljøterapeuter, en vaktmester, kontorpersonale og renholdere. Alle lærerne har tilleggsutdanning. De fleste har dette i spesialpedagogikk. I underkant av 20 av oss har et års tilleggsutdanning (Adjunkt), nesten tretti har to års tilleggsutdanning (Adjunkt med opprykk) og det er rundt ti personer som har eller holder på med en mastergrad (Lektor). De fleste av miljøterapeutene har treårig utdanning, som tilsvarer en bachelorgrad.

Fra "null til noen og tretti"

Den yngste eleven ved Møllehagen skolesenter finner du på sykehuset, på nyfødtavdelingen. De som har rett på spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder får dette gjennom Møllehagen skolesenter. Den eldste eleven finner du på avdeling for videregående elever. Voksne får opplæring på videregående skoles nivå ved Møllehagen skolesenter.

Krisen - en nødvendighet!

Mange av våre elever har vært igjennom en vanskelig situasjon før de kommer til Møllehagen skolesenter. Det kan være fordi de har blitt påkjørt, blitt innlagt fordi de har fått en kreftdiagnose, ikke får den omsorgen de fortjener hjemme, ikke klarer å passe på seg selv, har en psykiatrisk diagnose eller andre alvorlige årsaker. Ofte kan man ikke planlegge når dette skjer, så vi tar imot de elevene som trenger det når behovet er der. Derfor kan vi ikke si hvilke elever som går på Møllehagen skolesenter lang tid i forveien. Målet er at elevene som går på Møllehagen skolesenter skal fortsette sin skolegang på en vanlig skole.

Elevene våre.

De yngste av våre elever finner du på sykehuset. Barn under skolepliktig alder får nødvendig hjelp fra skolesenteret. For eksempel kan et for tidlig født barn som har fått intravenøs næring ha hjelp i overgangen til å spise vanlig. Den eldste av våre elever er nok studenten som tar fagskoleutdanning innen en av våre fagskoler.

Vår nyeste enhet gjør mesteparten av sitt arbeid på hjemmeskolen til eleven. Våre lærere observerer og veileder lærerne på skolen. Vi har en tro på at vi lykkes best når vi kan få til en endring på lavest mulig nivå og alder, og da er suksessen mer verdifull for alle.

Det skjer ikke så sjelden at det er noen som ringer og spør: "Kan dere…" Vårt mål er at vi så ofte som mulig, og så fort som mulig kan si JA!

 

ROGALAND SKOLE OG BEDRIFTSUTVIKLING

Vårt formål er følgende: Å fremme samarbeid mellom bedrifter, offentlige institusjoner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner på tvers av landegrensene i Europa og Rogaland, med den hensikt å styrke samarbeidet mellom disse regionene, stimulere til skoleutvikling og innovativ næringsutvikling, samt fremme kulturell forståelse blant innbyggerne. Foreningen vil ikke drive med politiske eller ervervsmessige aktiviteter.

Stiftelsen fokuserer også på internasjonale prosjekter der spredning av god praksis, innovasjon og utvikling av opplæringspakker er de viktigste områdene. Vi er en organisasjon som driver ikke-profittbasert virksomhet. Nøkkelpersonell i stiftelsen har tolv års erfaring med Comenius, Leonardo, Grundtvig, Nordplus og Interreg prosjekter i tillegg til flere regionale og nasjonale utviklingsprosjekter. Personalet har kompetanse som dekker Master innen skoleadministrasjon, Master i filologi, Master i næringsutvikling, Spesialiseringer innen personalforvaltning og natur-basert turisme. Organisasjonen er også veldig fokusert på utdanning og spesialundervisning for elever (lærevansker, diagnoser, motivasjonsproblemer, personlige helserelatert problematikk osv.) med et nylig hovedfokus på evidensbaserte strategier for å utvikle bedre læring og bedre læringsforhold for individuell læring.

 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Austria BEST ble stiftet i 1987 som en uavhengig yrkeskvalifiserende institutt. Hovedaktivitetene omfatter voksenopplæring, yrkesopplæring, veiledning av arbeidsledige unge og trening på nøkkelkvalifikasjoner for en re-integrering i yrkeslivet. Instituttet tilbyr treningsfasiliteter for opp til 15.000 studenter pr. år. (2013) Treningsmetodene for de ulike målgruppene inkluderer egne pedagogiske og didaktiske metoder, spesielt rettet mot integrasjon og motivasjon, så vel som for e-Læring basert på undervisning som hele tiden blir oppdatert. Som en av de første læringsinstitusjonene i sterrike, BEST har blitt sertifisert som Eco-C-centre (European Communication Certificate og tilbyr respektivt trening og testing. Innen avdelingen for internasjonale prosjekt, BEST kan vise til lang erfaring innen samarbeid med mere enn 110 Europeiske prosjekt, både som koordinator og som partner. Instituttet er fokusert på utveksling av erfaring og praksis, så vel som gjensidig utvikling mellom Europeiske partnere.

 

University of the West of England

The University of the West of England, Bristol (UWE) er et av de mest populære I UK, med over 30.000 studenter, som inkluderer over 1.600 internasjonale studenter, og over 5.000 som tar etterutdanning, og er et av de største (6 størst) I England i forhold til fulltids innskrevne studenter. Universitetets årlige budsjett er i overkant av £200m med 3.400 ansatte.

I dette prosjektet, det er det internasjonalt berømte Centre for Appearance Research (CAR) som er involvert.

Senteret har blant annet 30 helse, sosial og kliniske psykologer som har spesialisert seg innen atferdsendring og modellering, implementering og evaluering av intervensjoner. De tilsatte i senteret spesialiserer seg innen en rekke områder som også inkluderer å promotere sosiale og kulturelle forskjeller.

 

 

Europe Youth Parliament Azores

The European Youth Parliament - Azores (EYP) har innlemmet i sine statutter at hovedfokus er å være en av talsrørene for Asorenes sivile samfunn innen den Europeiske Unionen og for den Europeiske Unionen i Asorene. Denne målsettingen har gradvis blitt oppnådd gjennom ulike områder, hvor vi har involvert ungdommmer, individer, offentlige enheter, stiftelser og regionale myndigheter innen områder relater til Europeisk handel, som berører oss som innbyggere. Vår NGO (ikke offentlige virksomhet) begynte med et hovedfokus på ungdom, som dekket ungdomsskole, yrkesfaglig utdanning og universitetet på Asorene med oppmerksomhets sesjoner og konkurranser som fokuserte på å utvide horisonten til unge mennesker gjennom praktiske erfaringer i Europa. I tillegg har vi etablert tjenesten Arbeid i Europa, der medlemmer i vår organisasjon har detaljert informasjon om deres preferanser, relatert til ulike jobber i det Europeiske interne markedet innen privat sektor, i tillegg til å hjelpe til med andre løsninger som for eksempel hjelp til oversettelser, skrive CV-er, referanser og kontakt med arbeidstakere. Vi har også hatt gleden av å ta imot gjester fra Spania, Frankrike og Estland og gitt muligheten for ungdom fra Asorene å profittere på praktisk erfaring gjennom involvering i ulike Europeiske prosjekter. EYP AZORES er allerede videreutviklet innen Youth in Action, spesielt i samarbeid med Madeira, Kanariøyene, Norge, Romania og vårt internasjonale engasjement har nylig blitt utvidet til også gjelde Bulgaria, Tyrkia, Estland, Italia, Belgia, Island, Latvia, Danmark, Polen og Kroatia. Vi har også en mer akademisk kontekst som har ført til skapelsen av Think Tank on European Public Policy der representanter for ulike sektorer av samfunnet bidrar til forslag som blir publiser på hjemmesiden til den Europeiske Kommisjonen «Your voice in Europe» og på regionskomiteene under «Multilevel Governance Platform»

 

Tradium

Tradium er en av de største kombinerte videregående skolene i Danmark. Vi gir både yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning. I tillegg gir vi ulike kurs rettet mot voksne, bedrifter og organisasjoner som ønsker å oppdatere sine yrkeserfaringer eller sin tekniske kompetanse. Tradium har omtrent 3.500 fulltids studenter pr år.

Tradium er en selvfinansiert, ikke-profittstyrt organisert institusjon grunnlagt I 2010 som en sammenslåing av anerkjente videregående skoler med røtter tilbake til 1800 tallet. Sammenslåingen bygger en bro mellom handelsskolens utdanning på den ene siden, og den tekniske utdanningen på den andre. Med to handelsskoler, en teknisk og ulike sentra som tilbyr yrkesfaglige programmer og utfyllende trening, Tradium tilbyr en bred rekke med tilbud og kurs rettet mot et modern samfunn og en verden i stadig endring. Tradium har lang erfaring i å involvere bedrifter, ledere og arbeidere og de sosiale partnerne på alle ledelsesnivåer.

NEWS

27.11.2015

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 4

Her finner du vår siste nyhetsbrev

<<< read more

06.11.2015

Den avsluttende internasjonale konferansen

Den avsluttende internasjonale konferansen i Randers, Danmark

<<< read more

04.11.2015

Avsluttende partnermøte

Avsluttende partnermøte i Randers, Danmark

<<< read more

22.10.2015

MIRROR MIRROR i "The Guardian"

Les en interessant artikkel i "The Guardian" og lær mer om mobbing på grunn av utseende

<<< read more

06.08.2015

Pressemelding 3

Les vår 3. pressemelding

<<< read more

19.06.2015

Den avsluttende internasjonale konferansen

Mirror prosjektet har utviklet pedagogisk kursprogram med didaktiske retningslinjene

<<< read more

13.05.2015

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 3

Les mer om prosjektet i vårt siste nyhetsbrev

<<< read more

08.05.2015

Følg oss på Facebook

Mirror, Mirror er nå på Facebook

<<< read more

15.04.2015

Mirror Mirror vekker interesse

Les artikkel om Mirror prosjektet på NRK Rogaland

<<< read more

09.04.2015

Pressemelding 2

Les vår andre pressemelding

<<< read more

14.03.2015

Det 4. internasjonale prosjektmøte

Det 4. partnermøte ble avholdt fra den 11. til 12. mars 2015 i Ponta Delgada, Asorene, Portugal.

<<< read more

12.03.2015

Worskhop på Pico Island - Asorene - Portugal

Den 10. og 11. mars 2015 på "Escola acervo do Pico" (Pico yrkesskole) som ligger på øya Pico i Asorene, fikk Martin Persson og Nichola Rumsey fra University West of England, Bristol, presentert kurspakke utviklet for Mirror prosjektet.

<<< read more

05.02.2015

Testing på Møllehagen skolesenter

Den 5. februar 2015 gjennomførte Møllehagen skolesenter testing av et pedagogisk kursprogram som tar for seg konsekvensene av et negativt kroppsbilde.

<<< read more

06.10.2014

MIRROR MIRROR Nyhetsbrev 2

I det 2. nyhetsbrevet finner du oppsummering av pilotstudiene og informasjon om utvikling av læringsmidlene.

<<< read more

10.09.2014

MIRROR MIRROR WORKSHOP

Den 28. september 2014 Dr Martin Persson presenterte første utkast til Mirror Mirror workshop

<<< read more

05.09.2014

Pressemelding 1

Les vår første pressemelding

<<< read more

13.06.2014

Møllehagenkonferansen 2014

Møllehagen skolesenter har nettopp avsluttet årets konferanse

<<< read more

14.05.2014

Det 2.internasjonale prosjektmøte

I det 2.internasjonale prosjektmøte møttes partnere i Wien i periode fra 13. til 14.mai for å diskutere de viktigste resultatene av forskningsarbeidet

<<< read more

09.05.2014

"Speil, speil på veggen der..."

Møllehagenseminaret er en årlig konferanse i regi av Møllehagen skolesenter.

<<< read more

14.04.2014

MIRROR, MIRROR - vis meg noe nyheter

Les mer om prosjektet i vårt første nyhetsbrev

<<< read more

31.12.2013

Det første internasjonale prosjektmøte

Kick-off møte i Mirror prosjektet

<<< read more

DISCLAIMER

Dette prosjektet (no. 2013-1-NO1-LEO05 -06154)  har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens syn, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen som finnes her.

EUEU