For at sikre projektets succes hentes der viden og ekspertise fra fem europæiske lande: Norge, Portugal, Østrig, Storbritannien og Danmark. Alle vil bidrage til at opfylde projektets mål og sikre vellykket færdiggørelse af projektet i oktober 2015.

Find mere information om vores konsortium her:

 

Møllehagen skolesenter


En skole for de få!

Møllehagen skolesenter - en skole for alle? Nej, tværtimod - dette er en skole for de få! De som går på Møllehagen skolesenter har alle behov for specielt tilrettelagt undervisning. Dette kan være fordi de ligger på sygehus eller bor på en børnehjemsinstitution. Derudover er der nogle elever som går på Møllehagen skolesenter bare fordi vi er en skole som kan tilrettelægge for netop den problematik som den specielle elev har.

Kun specialpædagoger?

Der er omkring 70 personer som arbejder på Møllehagen skolesenter. De fleste af disse er specialpædagoger, men vi har også miljøterapeuter, en pedel, kontorpersonale og rengøringsassistenter. Alle lærerne har tillægsuddannelse. De fleste har dette i specialpædagogik. Ca. 20 av os har et års tillægsuddannelse (Adjunkt), næsten 30 har to års tillægsuddannelse (Adjunkt med oprykning) og der er ca. ti personer som har eller er i gang med en master grad (Lektor). De fleste af miljøterapeuterne har treårig uddannelse, som svarer til en bachelorgrad.

 

Fra "nul til nogen- og tredive"

Den yngste elev ved Møllehagen skolesenter finner du på sygehuset, på afdelingen for nyfødte. De som har ret til specialpædagogisk hjælp før uddannelsespligtig alder får dette via Møllehagen skolesenter. Den ældste elev finder du på afdelingen for videregående elever. Voksne får oplæring på videregående skoleniveau ved Møllehagen skolesenter.

Krisen - en nødvendighed!

Mange av vores elever har været igennem en vanskelig situation før de kommer til Møllehagen skolesenter. Det kan være fordi de er blevet påkørt, blevet indlagt fordi de har fået en kræftdiagnose, ikke får den omsorg de fortjener hjemme, ikke kan passe på sig selv, har en psykiatrisk diagnose eller andre alvorlige årsager. Ofte kan man ikke planlægge, når dette sker, så vi tager imod de elever som trænger til det, når behovet er der. Derfor kan vi ikke sige, hvilke elever der går på Møllehagen skolesenter lang tid i forvejen. Målet er, at eleverne der går på Møllehagen skolesenter skal fortsætte deres skolegang på en normal skole.

Vores elever.

De yngste av vores elever finder du på sygehuset. Børn under den skolepligtige alder får nødvendig hjælp fra skolesenteret. For eksempel kan et for tidligt født barn som har fået intravenøs næring få hjælp i overgangen til at spise normalt. Den ældste af vores elever er nok studerende, som tager fagskoleuddannelse inden for en af vores fagskoler.

Vores nyeste enhed udfører meste delen af sit arbejde på elevens egen skole. Vores lærere observerer og vejleder lærerne på skolen. Vi har en tro på, at vi lykkes bedst, når vi kan gribe ind så tidligt som muligt, og så er succesen mere værdifuld for alle.

Det sker ikke så sjældent, at der er nogen som ringer og spørger: "Kan I…" Vores mål er, at vi så ofte som muligt og så hurtigt som muligt kan sige JA!

 

ROGALAND SKOLE OG BEDRIFTSUTVIKLING


Vores formål er: At fremme samarbejde mellem virksomheder, offentlige institutioner, og forsknings- og uddannelsesinstitutioner på tværs af landegrænserne i Europa og Rogaland, med den hensigt at styrke samarbejdet mellem disse regioner, stimulere til skoleudvikling og innovativ forretningsudvikling samt fremme den kulturelle forståelse imellem borgerne. Foreningen vil ikke engagere sig i politiske eller erhvervsmæssige aktiviteter.

Fonden fokuserer også på internationale projekter, hvor udbredelsen af ​​god praksis, innovation og udvikling af uddannelsespakker er de vigtigste områder. Vi er en organisation engageret i non-profit baseret virksomhed. Nøglepersoner i instituttet har tolv års erfaring med Comenius, Leonardo, Grundtvig, Nordplus og Interreg projekter foruden adskillige regionale og nationale udviklingsprojekter.

Personalet har ekspertise, der dækker Master i skoleadministration, Master i filologi, Master i erhvervslivet, specialiseringer inden for personaleledelse og naturbaseret turisme. Organisationen er også meget fokuseret på uddannelse og specialundervisning for elever (indlæringsvanskeligheder, diagnoser, motivations problemer, personlige sundhedsrelaterede problemer osv.) med et nyligt hovedfokus på evidensbaserede strategier for at udvikle bedre indlæring og bedre læringsbetingelser for individuel læring.

 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH


BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Østrig BEST blev grundlagt i 1987 som et uafhængigt faglig kvalifikations institut. Dens vigtigste aktiviteter omfatter voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, vejledning af arbejdsløse og undervisning i de væsentligste kvalifikationer til at blive reintegreret på arbejdsmarkedet.

Instituttet tilbyder træningsfaciliteter for op til 15.000 studerende om året (2013). Træningsmetoderne for forskellige målgrupper inkluderer egne pædagogiske og didaktiske metoder, især for integration og motivation, såvel som E-lærings baserede kurser, som konstant opdateres.

Som en af ​​de første uddannelsesinstitutioner i Østrig, er BEST blevet certificeret Eco-C- center (European Communication Certificate), og tilbyder respektiv træning og tests.

BEST har en International Projektafdeling som har opbygget erfaring via mere end 110 Europæiske projekter både som koordinator og som partner. Instituttet er fokuseret på udveksling af erfaringer og praksis såvel som fælles udvikling med Europæiske partnere.

 

University of the West of England


The University of the West of England, Bristol (UWE) er et af de mest populære i Storbritannien med mere end 30.000 studerende som inkluderer over 1.600 internationale studerende og over 5.000 som tager efteruddannelse, og er et af de største (6. størst) i England målt i fultids indskrevne studerende. Universitetets årlige budget er i overkanten av £200m med 3.400 ansatte.

I dette projekt er det det internationalt anerkendte Centre for Appearance Research (CAR) som er involveret.

Centret indeholder 30 sundheds-, social- og kliniske psykologer som har specialiseret sig inden for adfærdsændringer og design, implementering og evaluering av interventioner. De ansatte i centret specialiserer sig inden for en række områder som også inkluderer at promovere social og kulturel diversitet.


Det Europæiske Ungdomsparlament - Azorerne (EYP) har indskrevet i sine vedtægter som sit primære mål at være stemme for Azorernes civilsamfund i Den Europæiske Union og for den Europæiske Union på Azorerne. Dette mål er nået gradvist på forskellige områder, der involverer unge, enkeltpersoner, offentlige organer, sammenslutninger og regionale myndigheder på områder relateret til europæiske anliggender, der vedrører os som borgere.

Vores NGO begyndte hovedsageligt med fokus på unge, dækkende alle gymnasier og erhvervsskoler og universitetet på Azorerne med opmærksomhedsskabende sessioner og konkurrencer, der tillod de unge at udvide deres horisont gennem en praktisk erfaring i Europa.

Derudover har vi også grundlagt service arbejde i Europa, hvorigennem medlemmer af vores forening modtager detaljerede oplysninger i henhold til deres præferencer, om jobs i det europæiske indre markeds private sektor. Derudover hjælper vi med ting såsom oversættelse, hjælp til udarbejdelse af ​​CV'er, følgebreve og kontakt til arbejdsgivere.

Vi har også haft fornøjelsen af at tage imod praktikanter fra Spanien, Frankrig og Estland samt givet mulighed for, at unge fra Azorerne kan drage nytte af praktisk erfaring gennem deres deltagelse i europæiske projekter.

EYP AZORERNE blev allerede udviklet under Youth in Action programmet, især i samarbejde med Madeira, De Kanariske Øer, Norge, Rumænien, og vores internationale partnerskaber er for nylig blevet udvidet til at omfatte Bulgarien, Tyrkiet, Estland, Italien, Belgien, Island, Letland, Danmark, Polen og Kroatien. Vi har også en mere akademisk kontekst, som har ført til oprettelsen af ​​Think Tank on European Public Policy, hvor repræsentanter for de forskellige sektorer i civilsamfundet bidrager til anbefalinger, der offentliggøres på Europa Kommissionens hjemmeside "Your voice in Europe” på Regionskommiteernes "Multilevel Governance Platform.

 

Tradium


Tradium er en af ​​de største skoler med en kombination af Teknisk Skole og Handelsskole i Danmark. Tradium tilbyder primært Gymnasie- og Erhvervsuddannelser såvel som uddannelse og kurser for voksne, virksomheder og organisationer, der ønsker at opdatere deres viden og færdigheder inden for Handel eller deres tekniske kompetencer. Tradium har omkring 3.500 fuldtids studerende/år.

Tradium er en selvejende, non-profit institution grundlagt i 2010 som en fusion af velrenommerede uddannelser med historiske rødder tilbage til 1800-tallet. Denne fusion bygger bro mellem handelsuddannelser på den ene side og de tekniske uddannelser på den anden. Med to handelsskoler, et teknisk gymnasium og flere centre, der yder erhvervsuddannelser og efteruddannelse, tilbyder Tradium en bred vifte af uddannelser og kurser målrettet til et moderne samfund og en verden konstant på farten. Tradium har en lang tradition for at inddrage virksomhederne, ledere og medarbejdere samt arbejdsmarkedets parter og på alle ledelsesniveauer.

NEWS

27.11.2015

Nyhedsbrev 4

Du kan se de seneste nyheder om Mirror, mirror projektet

<<< read more

05.11.2015

Den afsluttende internationale konference

Den afsluttende internationale konference i Randers

<<< read more

04.11.2015

Afsluttende partner møde

Afsluttende partner møde i Randers

<<< read more

22.10.2015

MIRROR MIRROR i "The Guardian"

MIRROR MIRROR projektet er blevet nævnt i

<<< read more

01.10.2015

MIRROR MIRROR konference om Negativt Kropsbillede

Er du lærer, mentor eller vejleder for EUD elever?

<<< read more

01.10.2015

Dagrofa i nytænkende aftale

Dagrofa i nytænkende aftale

<<< read more

06.08.2015

Pressemeddelelse 3

Læs pressemeddelelse 3 her

<<< read more

19.06.2015

Den afsluttende internationale konference

I forbindelse med projektet er der blevet udarbejdet kursusforløb

<<< read more

13.05.2015

MIRROR MIRROR nyhedsbrev nr. 3

Læs mere om projektet i vores 3. nyhedsbrev

<<< read more

08.05.2015

Følg os på Facebook

Nu kan du følge Mirror-projektet på Facebook

<<< read more

15.04.2015

Mirror Mirror vækker interesse

Læs en norsk artikel om Mirror projektet her:

<<< read more

09.04.2015

Pressemeddelelse 2

Læs pressemeddelelse 2 her

<<< read more

14.03.2015

Det 4. internationale projektmøde

Det 4. partnermøde blev afholdt fra den 11. til 12. marts 2015 i Ponta Delgada, Azorerne, Portugal.

<<< read more

12.03.2015

Worskhop på Pico Island - Azorerne - Portugal

Den 10. og 11. marts 2015 præsenterede Martin Persson og Nichola Rumsey fra University West of England, Bristol den kursuspakke som er udviklet i MIRROR projektet på "Escola acervo do Pico" (Pico Erhvervsuddannelse) som ligger på øen Pico i Azorerne.

<<< read more

10.01.2015

Afprøvning af kursus på Tradium

Afprøvning af kursus på Tradium

<<< read more

05.12.2014

Rundbords præsentationer af MIRROR, MIRROR projektet på den årlige EfVET konference

Tradium lavede to rundbordspræsentationer af MIRROR MIRROR projektet på den årlige EfVET konference i Porto, Portugal der fandt sted fra den 22.10.14 – 25.10.14.

<<< read more

13.10.2014

MIRROR MIRROR nyhedsbrev 2

Nyhedsbrev 2 indeholder et kort resumé af resultaterne af pilotundersøgelsen samt information om udvikling af undervisningsmoduler.

<<< read more

10.09.2014

MIRROR MIRROR WORKSHOP

Den 28. september 2014 præsenterede Dr. Martin Persson første udkast til Mirror Mirror workshop

<<< read more

09.09.2014

Pressemeddelelse 1

Læs pressemeddelelse 1 her

<<< read more

14.05.2014

Det andet internationale projektmøde

Til det andet internationale projektmøde mødtes partnerne i Wien, Østrig

<<< read more

14.04.2014

MIRROR MIRROR nyhedsbrev

Læs mere om projektet i vores første nyhedsbrev

<<< read more

31.12.2013

Det første internationale projektmøde

Kick-off mødet i MIRROR projektet fandt sted i Stavanger

<<< read more

DISCLAIMER

Dette projekt (no. 2013-1-NO1-LEO05- 06154) er finansieret med støtte fra Europa Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri.

EUEU