Produkterne som er udviklet for at skabe større bevidsthed om konsekvenserne af negativt kropsbillede hos lærere, mentorer, vejledere m.fl. er:

  • Introduktionsmodul som giver et overblik over undervisningsmaterialet og læringsudbytte;

  • Moduloversigt og cases indeholder cases fra Erhvervsuddannelser og refleksionsopgaver til hvert modul;

Introduktionsmodul

Moduloversigt og cases

  • Kurset består af seks moduler: ”Kropsbillede i relation til samfund og kultur”, ”Påvirkning og konsekvenser”, ”Selvværd”, ”Mental sundhed”, ”Psykiske følger af utilfredshed med udseendet” og ”Kommunikation”. Kurset er udviklet med det formål at øge bevidstheden om konsekvenserne af utilfredshed med udseendet og negativt kropsbillede. Det er udviklet til lærere på Erhvervsuddannelser, HR personale, andre med interesse for uddannelse, virksomheder med lærlinge m.fl.

Modul 1 Kroppsbillede i relation til
samfund og kultur

Modul 2 Påvirkning og konsekvenser

Modul 3 Selvværd

Modul 4 Mental sundhed

Modul 5 Psykiske følger af
utilfredshed med udseendet

Modul 6 Kommunikation

  • Handout giver kort og præcis information om kurset og læringsmål;

  • Didaktiske retningslinjer giver information til lærere, vejledere m.fl. om, hvordan de kan anvende kursusmaterialet;

Handout

Didaktiske retningslinjer

  • Evalueringsskema til at evaluere deltageres nuværende viden og niveau af bevidsthed om kropsbillede og problemstillinger angående udseende blandt elever. Desuden kan de vurdere deres egen opfattelse og holdninger til kropsbillede og udseende;

  • Resumé af rapport om test af uddannelsespakken er en sammenfatning af de vigtigste resultater, udfordringer og erfaringer efter afprøvning af kursuspakken i Norge, Danmark, Portugal og Østrig.

Evaluering

Resumé af rapport om test
af uddannelsespakken

  • Du kan downloade alt materialet fra uddannelsespakken i en zip fil her

NEWS

27.11.2015

Nyhedsbrev 4

Du kan se de seneste nyheder om Mirror, mirror projektet

<<< read more

05.11.2015

Den afsluttende internationale konference

Den afsluttende internationale konference i Randers

<<< read more

04.11.2015

Afsluttende partner møde

Afsluttende partner møde i Randers

<<< read more

22.10.2015

MIRROR MIRROR i "The Guardian"

MIRROR MIRROR projektet er blevet nævnt i

<<< read more

01.10.2015

MIRROR MIRROR konference om Negativt Kropsbillede

Er du lærer, mentor eller vejleder for EUD elever?

<<< read more

01.10.2015

Dagrofa i nytænkende aftale

Dagrofa i nytænkende aftale

<<< read more

06.08.2015

Pressemeddelelse 3

Læs pressemeddelelse 3 her

<<< read more

19.06.2015

Den afsluttende internationale konference

I forbindelse med projektet er der blevet udarbejdet kursusforløb

<<< read more

13.05.2015

MIRROR MIRROR nyhedsbrev nr. 3

Læs mere om projektet i vores 3. nyhedsbrev

<<< read more

08.05.2015

Følg os på Facebook

Nu kan du følge Mirror-projektet på Facebook

<<< read more

15.04.2015

Mirror Mirror vækker interesse

Læs en norsk artikel om Mirror projektet her:

<<< read more

09.04.2015

Pressemeddelelse 2

Læs pressemeddelelse 2 her

<<< read more

14.03.2015

Det 4. internationale projektmøde

Det 4. partnermøde blev afholdt fra den 11. til 12. marts 2015 i Ponta Delgada, Azorerne, Portugal.

<<< read more

12.03.2015

Worskhop på Pico Island - Azorerne - Portugal

Den 10. og 11. marts 2015 præsenterede Martin Persson og Nichola Rumsey fra University West of England, Bristol den kursuspakke som er udviklet i MIRROR projektet på "Escola acervo do Pico" (Pico Erhvervsuddannelse) som ligger på øen Pico i Azorerne.

<<< read more

10.01.2015

Afprøvning af kursus på Tradium

Afprøvning af kursus på Tradium

<<< read more

05.12.2014

Rundbords præsentationer af MIRROR, MIRROR projektet på den årlige EfVET konference

Tradium lavede to rundbordspræsentationer af MIRROR MIRROR projektet på den årlige EfVET konference i Porto, Portugal der fandt sted fra den 22.10.14 – 25.10.14.

<<< read more

13.10.2014

MIRROR MIRROR nyhedsbrev 2

Nyhedsbrev 2 indeholder et kort resumé af resultaterne af pilotundersøgelsen samt information om udvikling af undervisningsmoduler.

<<< read more

10.09.2014

MIRROR MIRROR WORKSHOP

Den 28. september 2014 præsenterede Dr. Martin Persson første udkast til Mirror Mirror workshop

<<< read more

09.09.2014

Pressemeddelelse 1

Læs pressemeddelelse 1 her

<<< read more

14.05.2014

Det andet internationale projektmøde

Til det andet internationale projektmøde mødtes partnerne i Wien, Østrig

<<< read more

14.04.2014

MIRROR MIRROR nyhedsbrev

Læs mere om projektet i vores første nyhedsbrev

<<< read more

31.12.2013

Det første internationale projektmøde

Kick-off mødet i MIRROR projektet fandt sted i Stavanger

<<< read more

DISCLAIMER

Dette projekt (no. 2013-1-NO1-LEO05- 06154) er finansieret med støtte fra Europa Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri.

EUEU